Bijeenkomsten

DE AVONDCURSUS

Dinsdagavond
Cursus A: A1 (10x) van 4 september tot en met 6 november * A2 (10x) van 20 november tot en met 5 februari **
Woensdagavond
Cursus B: B1 (10x) van 5 september tot en met 7 november*
B2 (10x) van 21 november tot en met 6 februari **


Aanvang avonden: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

DE OCHTENDCURSUS

Vrijdagochtend
Cursus C:
C1 (10x) van 7 september tot en met 9 november*
C2 (10x) van 23 november tot en met 8 februari **

Aanvang van de ochtend: 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur.

* Herfststop van 10 tot en met 17 november
** Winterstop van 22 december 2018 tot en met 4 januari 2019

HOE ZIET EEN BIJEENKOMST ERUIT?

Het verloop van elke bijeenkomst is doorgaans als volgt: de deur is open 15 minuten voor aanvang van de les. Zodra iedereen er is, beginnen we met enkele ontspanningsoefeningen uit de Taoistische yogatraditie, Chi Gong genaamd. Nadat we met elkaar een sutra hebben gereciteerd, volgen er twee zitperiodes van 25 minuten in stilte, afgewisseld door loopmeditatie. Daarna wordt er thee gedronken, ook in stilte. Tenslotte leest Wien een Zen-tekst voor en is er soms gelegenheid tot het stellen van vragen.

Elke cursus staat zowel voor beginners open als voor meer ervaren, doorgaande Zenstudenten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten Deelname aan een cursus van 10 bijeenkomsten is 79 Euro. Graag het bedrag te voldoen voor aanvang van de cursus, contant of op:
bankrekening NL 37 INGB 00 028.67.547 t.n.v. W. Venhuizen te Arnhem
o.v.v. datum aanvang en keuze van de cursus.
Betaling is inschrijving.

Meditatiematten, -kussens en -bankjes zijn aanwezig in de Zendo.

Het is raadzaam makkelijk zittende kleding en schone sokken aan te hebben.

Informatie en aanmelding
Wien Venhuizen
Sint Marten 83
6821 BT Arnhem
Tel. 026 - 38 947 83
Email : info@zenarnhem.nl